Embun Pagi 512

Turàb El Aqdàm, Akhmad Shunhaji

Seseorang sangat mungkin melupakan kata-kata, dari atau kepada orang lain. Seseorang dapat melupakan perbuatan orang lain. Tetapi, seseorang mungkin sulit melupakan apa yang dirasakan, akibat dari perkataan ataupun perbuatan orang lain.
Terkadang, mengatakan sesuatu ataupun diam atas sesuatu memberikan bekas rasa pada orang lain. Maka, mengatakan yang baik atau diam ketika diam itu lebih baik, terkadang memberikan kesan yang mendalam.
Terkadang, melakukan kebaikan atau meninggalkan untuk melakukan kebaikan, memberikan kesan mendalam terhadap orang lain.

Semoga selalu bahagia dalam kesuksesan
Condet, Jakarta Timur, 07-05-2019

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.